Regulamin

Mega TurDla Państwa wygody i bezpieczeństwa podczas podróży i transportu rzeczy obowiązuje następujący regulamin:

 1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia pasażera na wcześniej uzgodnione miejsce.
 2. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia powstałe z przyczyn od niego niezależnych.
 3. W pojeździe przewoźnika obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i substancji odurzających w przypadku nie zastosowania się do zakazu przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego przewozu .
 4. Pasażer zobowiązany jest do zapinania pasów bezpieczeństwa podczas podróży. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za brak zapiętych pasów.
 5. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości uprawniającego do przekroczenia granicy.
 6. W czasie podróży pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie nie obejmuje nieszczęśliwych zdarzeń poza pojazdem.
 7. Pasażer zobowiązany jest do odpowiedniego zachowania wobec innych podróżnych. W przypadku naruszenia praw osób trzecich przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego przewozu.
 8. Pasażer ma obowiązek odbioru bagażu z chwilą opuszczenia pojazdu.
 9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.
 10. Przewóz zwierząt jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu.
 11. Kierowca ma prawo sprawdzać paczki i przesyłki kurierskie, za które ponosi odpowiedzialność.
 12. Pasażer jest zobowiązany dzień przed podróżą potwierdzić lub odwołać rezerwację.
 13. Z karty stałego pasażera uprawniającego do promocji może korzystać tylko jedna osoba. Nie można przekazywać karnetu z pieczątkami osobom trzecim.
 14. Nie łączy się pieczątek zebranych na kilku karnetach.
 15. Nie łączy się kilku promocji.
 16. Karta Stałego Klienta jest ważna 18 miesięcy od daty pierwszego wpisu na karcie .
Back to top
Call Now Button
Facebook: Busy do Belgii, Holandii, Niemiec - MegaTur